T2. Th4 22nd, 2024

Theo quy định thì có những trường hợp này được trả lại tiền mua BHYT người dân nên biết kẻo mất quyền lợi.

Bảo hiểm y tế là một hình thức bảo hiểm do nhà nước đứng đầu và huy động người dân cùng tham gia. Trong đó, người dân bỏ một số tiền nhỏ mua thẻ BHYT và được bảo hiểm về mặt sức khỏe khi đau ốm, thăm khám sẽ được chị trả một khoản tiền nhất định giúp giảm bớt gánh nặng về mặt kinh tế trong lúc khó khăn. Tuy nhiên, theo quy định, có 3 trường hợp được trả lại tiền đóng bảo hiểm y tế người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của mình.

Các trường hợp được hoàn lại tiền đóng bảo hiểm y tế

Theo quy định hiện hành, người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được hoàn trả lại tiền đóng nếu thuộc một trong 03 trường hợp sau:
5 truong hop bhyt duoc huong tram phan tram
– Trường hợp 1: Người tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng hoặc tham gia BHYT theo hộ gia đình được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới, nay báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp trước đó (có thứ tự đóng xếp sau đối tượng mới)

Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm thẻ BHYT được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng.

– Trường hợp 2: Người tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng được điều chỉnh tăng hỗ trợ mức đóng BHYT

Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm quyết định của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực.
3 truong hop duoc tra lai tien bhyt
– Trường hợp 3: Người tham gia bị chết trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng

Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm thẻ có giá trị sử dụng.

Như vậy có 3 nhóm đối tượng trên sẽ được hoàn lại tiền mua thẻ BHYT ai nằm trong diện này thì hãy liên lạc để được nhận lại quyền lợi của mình nhé!

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *